Sveitsi-Härkävehmaan alueen ideakilpailun voittaja on ratkennut!

Tiedote
Julkaisuvapaa 26.4. kello 16

Sveitsi-Härkävehmaan alueen ideakilpailun voittaja ”Terve metsä, terve vuori”

Kaupunkirakenteellisen ratkaisunsa ja arkkitehtuurinsa puolesta taidokas työ

Sveitsi-Härkävehmaan alueen kehittämiseksi järjestetyn asuinrakentamisen ideakilpailun voitti ehdotus nro 4 nimimerkki ”Terve metsä, terve vuori!”. Tuomariston päätös oli yksimielinen. Tuomaristo totesi, että voittaja on kokonaisuutena kaupunkirakenteellisen ratkaisunsa ja arkkitehtuurinsa puolesta perusteltu ja taidokas. Lisäksi ehdotus arvioitiin erittäin selkeäksi ja johdonmukaiseksi. Voittaja julkistettiin Hyvinkään kaupungintalolla keskiviikkona 26.4.2017 pidetyssä avoimessa julkistamistilaisuudessa.

Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy:n laatima voittajatyö tarjoaa kehityskelpoisen lähtökohdan alueen suunnittelulle, ja se otetaan huomioon Sveitsi-Härkävehmaan alueen osayleiskaavassa ja asemakaavassa.

Kilpailun tuomariston mukaan kaikki kilpailuehdotukset oli työstetty ammattitaidolla ja huolella. Ehdotukset sisälsivät monia kiinnostavia ratkaisuja ja ideoita, ja kukin kilpailuun osallistunut työryhmä oli käsitellyt annettuja suunnitteluohjeita omista lähtökohdistaan. Ehdotukset poikkesivatkin huomattavasti toisistaan sekä osa-alueiden käsittelyn, että asumisratkaisujen ja arkkitehtuurin osalta.

Kilpailuehdotusten arvioinnista on laadittu arvostelupöytäkirja, johon voi tutustua kaupungin nettisivuilla. Siihen on liitetty mukaan koonti ehdotuksista yleisöltä saaduista kommenteista, jotka on viety tiedoksi myös tuomaristolle.

Yleisön suosikiksi osoittautui ehdotus nro 2 nimimerkki ”HOP SUISSE!”.  Playa Arkkitehdit Oy:n laatima ehdotus oli yleisön mielestä mm. arkkitehtonisesti laadukas ja ympäristöön sopiva.

Alueen taustaa:

Hyvinkään Sveitsi on metsäinen virkistysaluekokonaisuus Hyvinkään keskustan luoteisosassa. Sen keskeiset osat ovat noin 100 hehtaarin laajuinen Sveitsin puiston luonnonsuojelualue ja rakennettu ydinalue palveluineen.

Sveitsin historia virkistys- ja matkailukohteena juontaa juurensa 1800-luvulle, jolloin alue tuli tunnetuksi karun nummiluontonsa ja mantereisen ilmanalansa vuoksi. Alue siirtyi Hyvinkään kunnalle vuonna 1924, minkä jälkeen siitä kehittyi aikansa merkittävä talviurheilukeskus.

Hyvinkään kaupungin ja Sveitsin Kiinteistörahasto Ky:n Sveitsi-Härkävehmaan alueen kehittämiseksi järjestämän asuinrakentamisen ideakilpailun tarkoituksena oli löytää alueen asemakaavan laatimisen pohjaksi kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen, omaleimainen, kaupunkirakennetta täydentävä, toteuttamiskelpoinen ja toimiva alueellinen ratkaisu. Lähtökohtana olivat alueen arvokas luonto, maisema ja kulttuuriympäristö ja aluetta koskevat ajankohtaiset suunnitelmat.

Lisätietoja:

Finesco Capital Oy, Kari Järvenpää, 0400 490 922, Kari@finesco.fi
Hyvinkään kaupunki, kaava-arkkitehti Anitta Ojanen, 040 155 4221, anitta.ojanen@hyvinkaa.fi

Timi Haikala